Strona główna » Regulamin
Newsletter
Regulamin

Regulamin sklepu PERFECTBLYSK

INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie PERFECTBLYSK.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Sprzedającym jest firma Perfect Błysk z siedzibą w Łodzi

przy ul. Limanowskiego 135, NIP: 725-166-69-58, REGON: 471004378

1. Firma Perfect Błysk prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego , w szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane e-mailem.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.

3. Ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego są podane w kwocie brutto. Sprzedający wystawia każdorazowo paragon lub na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT.

ZAMÓWIENIA

1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego.

W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji

A częściowa realizacja

B wydłużenie czasu oczekiwania

C anulowanie zamówienia

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez podania przyczyny.

WYSYŁKA

1. Klient po złożeniu zamówienia jest informowany w ciągu 24h telefonicznie lub pocztą elektroniczną o przyjęciu zamówienia oraz o wstępnym terminie wysyłki i przybliżonym koszcie dostawy.

2. Termin realizacji zamówienia nie powinien być dłuższy niż 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż określone 7 dni robocze wówczas pracownik sklepu skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o opóźnieniu realizacji zamówienia i potwierdzenia chęci dalszej jego realizacji.

Termin realizacji to czas jaki upływa od zamówienia towaru do jego wysłania.

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z winy zamawiającego (np. błędny numer telefonu) zostanie ono anulowane.

4. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na życzenie Klienta towar może być dostarczony przez wybraną firmę kurierską.

Koszt wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej pokrywa Klient według obecnie obowiązującego cennika:

· Poczta Polska - 8,50 zł

przesyłka priorytetowa do 1 kg

· Poczta Polska - 11,50 zł

przesyłka priorytetowa 1 - 2 kg

· Poczta Polska - 13,00 zł

przesyłka priorytetowa 2 - 5 kg

· Poczta Polska - 18,50 zł

przesyłka priorytetowa 5 - 10 kg

· Poczta Polska - 21,00 zł

przesyłka priorytetowa 10 - 15 kg

· Poczta Polska - 30,00 zł

przesyłka priorytetowa 15 - 20 kg

· Poczta Polska - 33,00 zł

przesyłka priorytetowa 20 - 30 kg

PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

I. płatne gotówką przy odbiorze własnym w siedzibie firmy

II. przelew (przesyłka wysyłana jest dopiero po zaksięgowaniu wpłaty)

2. W przypadku wpłaty na konto należy doliczyć koszt przesyłki o którym poinformuje Klienta nasz sprzedawca.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z towaru zakupionego w naszym sklepie klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to również opakowania). Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i instrukcją.

Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

Koszt dostawy i odesłania towaru pokrywa Kupujący i nie podlegają one zwrotowi.

Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:

A. wady technicznej towaru

B. wady powstałej w wyniku dostawy (warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z dostarczycielem, pracownikiem Poczty lub kurierem, protokołu reklamacyjnego)

2. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy PERFECTBLYSK nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu PERFECTBLYSK są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.

Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Wykonanie: NTGraphique